Vi använder cookies så du får en bättre tjänst. Om cookies.

Användarvillkor för Mina Sidor


Användarvillkor för Mina sidor

Bonusprogrammet kommer fr o m 10 februari 2014 inte längre att finnas kvar. Du som har intjänad bonus kan nyttja din bonus fram till det datumet som står i din profil, dvs utgångsdatumet för din intjänade bonus

Personuppgiftsbehandling

Travelpartner tillämpar personuppgiftslagen (1998:204). Genom att registrera dina uppgifter på webbplatsen samtycker du till att Travelpartner får behandla uppgifterna för angivna ändamål.

Med personuppgifter avses all information om en person som lagrats i någon form. Detta innefattar t.ex. ditt namn, email- och postadress, telefonnummer, faktura- och kontoinformation samt övrig information som du lämnar om dig och din familj i samband med att du skapar en profil för tjänsten "Mina sidor".

De uppgifter du lämnar till Travelpartner på webbplatsen används för administration och för att kunna upprätthålla en hög service till våra kunder. Uppgifterna används bl.a. för att kunna förse dig med efterfrågade tjänster och produkter, informera om nyheter och tävlingar, skicka ut erbjudanden eller tillhandahålla annan information som vi anser att du kan vara intresserad av. Informationen används även för statistik och förbättring av webbplatsens innehåll och för uppdatering av våra databaser.

Travelpartner ingår i en koncern där eTRAVELi är moderbolag. Travelpartner förbehåller sig rätten att fritt behandla samt överlåta uppgifterna inom koncernen. Travelpartner förbehåller sig rätten att fritt överlåta uppgifterna till tredje part vid försäljning eller köp av bolag eller tillgångar, eller om eTRAVELi, annat bolag inom koncernen, eller tillgångar inom koncernen förvärvas av tredje part och personuppgifterna kommer att vara en av de överförda tillgångarna. Tredje parter som kan komma att erhålla uppgifterna kommer företrädesvis vara aktörer som erbjuder liknande produkter och tjänster som Travelpartner.

Uppgifterna kan komma att delas med våra samarbetspartners och andra medverkande som arbetar på uppdrag av Travelpartner, t.ex. underleverantörer i syfte att fullgöra avtal mellan användare och Travelpartner.

Vidare kan vi komma att lämna uppgifterna till tredje part i syfte att uppfylla en rättslig skyldighet eller om så krävs enligt lag eller domstolsbeslut.
Personuppgifter som du lämnat till Travelpartner på webbplatsen och som inte är hänförliga till dig själv, exempelvis information om familjemedlemmar och vänner, kommer endast att lagras för ditt privata syfte. Detta innebär att Travelpartner inte kommer att använda dessa uppgifter för att ta kontakt med berörda personer eller på annat sätt begagna sig av informationen.


Ändringar/tillägg

Vi kan när som helst komma att ändra eller göra tillägg i Användarvillkoren utan föregående avisering. Ändrade villkor publiceras på webbplatsen och gäller för användande av webbplatsen därefter.

Kontakt

Du ansvarar själv för att uppgifterna uppdateras på webbplatsen eller genom att kontakta Travelpartner. Om du vill uppdatera, korrigera lämnade uppgifter eller har frågor eller synpunkter som rör tjänsten, den information vi samlar in, användarreglerna eller dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på adressen Communication, Svenska resegruppen AB Box 1340, 751 43 Uppsala

Header
Subject
Body
Footer