Nacka Stadshotell

Ektorpsv�gen 6
13147, Nacka

Hotellbeskrivning